ชื่อ - นามสกุล :

เบอร์โทรศัพท์ :

Email :

รายละเอียด :

 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110
โทรศัพท์ 045-791-099 แฟ็กซ์ 045-791-099-19
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
แผนพัฒนา        
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี        
แผนจัดซื้อจัดจ้าง        
แผนดำเนินงาน        
แผนการจัดหาพัสดุ        
แผนป้องกันการทุจริต        
เทศบัญญัติงบประมาณ        
ระบบควบคุมภายใน        
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ        
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้          
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง