การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
พ.ศ. 2562 โดยมีนายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วเป็นประธานคณะทำงาน
พร้อมหัวหน้าส่วน ประธานชุมชน เข้าร่วมประชุมและวางแผน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เวลา 10.00 น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดูภาพคลิก!!!
 
 
แผนพัฒนา พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอาวุโสอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้ง นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
แผนดำเนินงาน พนักงานเทศบาล อปพร. หน่วยฮุก31 อำเภอคำเขื่อนแก้ว และเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการจัดหาพัสดุ เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562
แผนป้องกันการทุจริต ณ แยกประชาร่วมใจ ถนนแจ้งสนิท หน้าโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ดูภาพคลิก!!!
เทศบัญญัติงบประมาณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้โรงสีข้าวกิจเจริญ
ระบบควบคุมภายใน (แห่งใหม่) จึงได้เข้าช่วยเหลือระงับเหตุเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังห้องเครื่องจักร ใช้เวลาในการดับ 1 ชั่วโมง
30 นาที เพลิงจึงสงบ เหตุเกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ผลงานและกิจกรรม  
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา  
รายงานกิจการ  
รายงานการเงิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติงาน มีอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณถนนคำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย บริเวณบ้านโคกกลาง ถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะ
รายงานการประชุมสภา คว่ำอยู่กลางถนน ข้างๆมีรถเก๋งเสียหลักลงข้างทาง พบผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถทั้ง 2 คัน เจ้าหน้าที่งานป้องกัน
จึงเอาอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถ เพื่อนำส่งโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ใช้เวลาในการช่วยเหลือผู้ประสพเหตุ 1 ชั่วโมง 20 นาที ดูภาพคลิก!!!
จดหมายข่าว  
คู่มือสำหรับประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาสาป้องกันภัย
แบบคำร้องต่างๆ ฝ่ายพลเรือนในโครงการอบรมการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ ศาลาประชาคมบ้านกอก โดยเทศบาลตำบลบ้านกอก
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ได้เชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรและเป็นการซักซ้อมประสานงานการปฏิบัติกับเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
การจัดการองค์ความรู้ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ นำโดย นายภาคภูมิ ศรีแสน หังหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ดูภาพคลิก!!!
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนคุ้มวัดบูร
พาราม ว่ามีฝนตกหนักและลมกรรโชกแรงทำให้ท่อนไม้ขนาดใหญ่หักหล่นทับบ้านเรือนบริเวณวัด
บูรพาราม เจ้าหน้าที่ไดตรวจสอบพบว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น.