ติดต่อเราได้ที่      

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว

จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110

โทรศัพท์ 045-791-099 แฟ็กซ์ 045-791-099-19

ขอบคุณสำหรับการติดต่อสอบถามมายังเรา
เราจะรีบดำเนินการและติดต่อกลับไปยังท่านอย่างเร็วที่สุด..
     
   
     
   
     
   
 
 
   
   
     
     
   
   
  แผนที่สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว  
 
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ    
แผนป้องกันการทุจริต    
เทศบัญญัติงบประมาณ    
ระบบควบคุมภายใน    
   
ผลงานและกิจกรรม    
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง