สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจคัดกรองผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร และผู้ใช้บริการตลาดนัดวันจันทร์ (ตลาดคลองถม) และตลาดนัดวันศุกร์
ในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด -19
 
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 นำโดย นางสุวรรณี พุดตาลดง
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 นำโดย นายสุริยันต์ เจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดยนางสุวรรณี พุดตาลดง รองนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจคัดกรองและ
แจกหน้ากากอนามัยแก่ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.
แผนพัฒนา เป็นต้นไป
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน  เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
แผนการจัดหาพัสดุ โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว พร้อมทั้งทำหมันให้ ฟรี ในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
แผนป้องกันการทุจริต เวลา 08.30-12.00 น. ที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1และหมู่ 2 โดยมีท่านปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เดินทางมาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อม
เทศบัญญัติงบประมาณ นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
ระบบควบคุมภายใน  
ผลงานและกิจกรรม เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้จัดให้มีโครงการคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และล้างตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของประชาชน ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยมี นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว คณะเจ้าหน้าที่
รายงานกิจการ สสจ.ยโสธร นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
รายงานการเงิน ให้บริการตรวจคัดกรอง การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้รับบริการ แม่ค้า พ่อค้า พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อใน
รายงานผลการปฏิบัติงาน บริเวณตลาดสด,หน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
รายงานการประชุมสภา
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้ออกเยี่ยมและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาชนในเขตเทศบาล หมู่ที่1และหมู่ที่2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ทุกครัวเรือน นำโดย นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีฯ  
จดหมายข่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
คู่มือสำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 2019  
แบบคำร้องต่างๆ  
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง          
การจัดการองค์ความรู้
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการใช้เกรดยางAC จำนวน 9 โครงการ
เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ฯ
   
 
       
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พ.ศ. 2563 (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)