แผนพัฒนา  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต  
เทศบัญญัติงบประมาณ  
ระบบควบคุมภายใน  
 
ผลงานและกิจกรรม  
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา  
รายงานกิจการ  
รายงานการเงิน  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
รายงานการประชุมสภา  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
คู่มือสำหรับประชาชน  
แบบคำร้องต่างๆ    
ข้อมูลสถิติการให้บริการ  
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  
การจัดการองค์ความรู้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีนายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เป็นประธานในพิธี พร้อมนายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล
ประชาชนชาวเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นพิธีทำบุญตักบาตร ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วและ
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
 
 
 
  หน้าหลัก ถัดไป>>