ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110

โทรศัพท์ 045-791-099 แฟ็กซ์ 045-791-099-19