พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยมี นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่
ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว หลังสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม 2563 นำโดย นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล เพื่อน้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
โดยมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม โดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอ
(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงพุ่ม
ซึ่งเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธี ซึ่งเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นางสุวรรณี พุดตาลดง รองนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บ
รมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ซึ่งเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
แผนพัฒนา นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
แผนจัดซื้อจัดจ้าง อดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วขึ้น
แผนการจัดหาพัสดุ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์
แผนป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบ
เทศบัญญัติงบประมาณ บัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมคำสั่ง การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน
ระบบควบคุมภายใน  
ผลงานและกิจกรรม เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
รายงานกิจการ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นำโดย นายทองเจริญ เอกบุญ ปลัดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ณ
รายงานการเงิน หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
จดหมายข่าว นำโดย นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน พนักงานเทศบาล ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
แบบคำร้องต่างๆ  
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง            
การจัดการองค์ความรู้
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการใช้เกรดยางAC จำนวน 9 โครงการ
เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ฯ
   
 
       
ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วและนายกเทศมนตรีตำบล ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พ.ศ. 2563 (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)